Chủ nhật - 22/05/2022
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử của trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Online: 6
Số lượng truy cập
Web Counter
GIỚI THIỆU

I. Giới thiệu chung về Khoa Y

  Khoa Y Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ được thành lập theo Quyết định số 389/QĐ-CĐYT, ngày 29/10/2007

  Về tổ chức, nhân sự: Sau khi có sự điều chỉnh về cơ cấu tổ chức, nhân sự, hiện nay Khoa Y có 19 nhân sự gồm 18 cán bộ giảng viên và 1 giáo vụ khoa, trong đó có 02 tiến sĩ, 08 thạc sỹ, 01 BS.CKI, 1 bác sĩ y học dự phòng, 1 dược sỹ đại học, 01 Cử nhân điều dưỡng, 02 CN vật lý trị liệu, 02 cử nhân hộ sinh, 1 cử nhân kỹ thuật hình ảnh y học, được phân thành 02 bộ môn trực thuộc gồm:

   - Bộ môn cơ sở ngành: 6 giảng viên

   - Bộ môn chuyên ngành: 12 giảng viên

  Về tổ chức, đoàn thể: Khoa Y thuộc chi bộ khoa Y gồm 9 đảng viên. Tổ công đoàn Khoa Y có 19 công đoàn viên. Đoàn Khoa Y có 12 chi đoàn trực thuộc

  Về cơ sở vật chất: Hiện nay Khoa Y có 01 Văn phòng khoa, 09 phòng thực tập với nhiều trang thiết bị, máy móc đảm bảo đáp ứng cho nhu cầu dạy và học tại Khoa...

  Các ngành đào tạo thuộc Khoa Y quản lý gồm Cao đẳng Phục hồi chức năng, Cao đẳng Phục hình răng, Cao đẳng Hộ sinh, Y sĩ đa khoa và Kỹ thuật Hình ảnh Y.

II. Chức năng, nhiệm vụ: Khoa Y có chức năng tham mưu cho Ban Giám hiệu trong những lĩnh vực sau

a) Quản lý giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động và người học thuộc khoa Y theo phân công của hiệu trưởng

b) Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khóa khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hằng năm của trường theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, bao gồm:

   -Xây dựng chương trình đào tạo của từng ngành, nghề theo từng trình độ đào tạo thuộc khoa Y quản lý hoặc do hiệu trưởng giao

   -Tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học, mô-đun, tín chỉ liên quan bảo đảm tính thống nhất, tránh chồng chéo giữa các môn học, mô-đun, tín chỉ của chương trình đào tạo hoặc giữa các trình độ đào tạo

-Tổ chức phát triển chương trình đào tạo, xây dựng các đề án, biên soạn tài liệu, giáo trình đào tạo theo định hướng phát triển của nhà trường; phát triển chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp, trình độ sơ cấp và các chương trình đào tạo thường xuyên theo quy định.

-Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

-Xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, thi, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của người học, bảo đảm chuẩn đâu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động.

c) Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ liên quan đến ngành nghề đào tạo và huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của khoa, bộ môn;

d) Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên; ngành, nghề đào tạo và cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học; tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo; thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào quá trình đào tạo;

đ) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động, người học; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và người lao động thuộc khoa.

e) Tổ chức đánh giá giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động trong khoa và tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong trường theo quy định của nhà trường;

g) Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo theo quy định của hiệu trưởng; đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị đào tạo của khoa.

h) Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của hiệu trưởng.


NHÂN SỰ

ThsBs. Lê Nguyễn Châu Hà

Chức Vụ: Phó trưởng khoa Y & Quản lý điều hành khoa Y

Email: drlenguyenchauha@gmail.com


Ths. Phạm Văn Vẽ

Chức Vụ: Phó trưởng khoa y

Email: vanvecmc@gmail.com


CN. Lê Thị Hồng Châu

Chức Vụ: Giảng viên & tổ trưởng công đoàn

Email: chaucmc@gmail.com


CN. Võ Trung Tính

Chức Vụ: Giảng viên & Bí thư Đoàn khoa Y

Email: otrungtinhcmc@gmail.com


ThsBs. Đoàn Thị Cẩm Vân

Chức Vụ: Trưởng bộ môn cơ sở ngành

Email: doanthicamvan2011@gmail.com


Ths.Trần Thị Thúy Hằng

Chức Vụ: Trưởng bộ môn chuyên ngành

Email: ttth.cdyt@gmail.com


Ts.Bs. Trương Quang Phổ

Chức Vụ: Giảng viên

Email: quangpho2009@gmail.com


Ts.Bs. Võ Thanh Hùng

Chức Vụ: Giảng viên

Email: bsthanhhungct@gmail.com


ThsBs. Nguyễn Tuấn Kiệt

Chức Vụ: Giảng viên

Email: nguyentuankietcdytct@gmail.com


Ths. Trương Thị Ngọc Đường

Chức Vụ: Giảng viên

Email: ngduong71@gmail.com


ThsBs. Phạm Nguyên Bảo Ngọc

Chức Vụ: Giảng viên

Email: drbaongoc@gmail.com


ThsBs. Nguyễn Diệu Hiền

Chức Vụ: Giảng viên

Email: quanghien74@gmail.com


BsCK1. Quách Khánh Thành

Chức Vụ: Giảng viên

Email: quachkhanhthanh1989@gmail.com


CN. Huỳnh Thanh Phong

Chức Vụ: Giảng viên

Email: huynhcmcphong@gmail.com


CN. Nguyễn Thị Bích Trâm

Chức Vụ: Giảng viên

Email: ngtbtram@ gmail.com


DS. Nguyễn Khánh Uyên

Chức Vụ: Giáo vụ khoa Y

Email: uyennguyenct@gmail.com


Bs. Nguyễn Quý An

Chức Vụ: Giảng viên

Email: haianphatct@gmail.com


CN. Đặng Thị Thảo Nguyên

Chức Vụ: Giảng viên

Email: p.t.nguyendang@gmail.com


CN. Hồ Thị Minh Nguyệt

Chức Vụ: Giảng viên

Email: nguyethocb86@gmail.com


TUYỂN SINH 2022-2023
TẠI SAO CÁC BẠN NÊN CHỌN HỌC

NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG
SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI
Trường Cao Đẳng Y Tế Cần Thơ