Thứ ba - 07/12/2021
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử của trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Online: 4
Số lượng truy cập
Web Counter
GIỚI THIỆU

1. Chức năng

  Tham mưu và giúp Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng thực hiện công tác định hướng, xây dựng và phát triển ngành nghê đào tạo, công tác tuyển sinh, kế hoạch đào tạo; quy định và quy trình đào tạo, công tác tổ chức giảng dạy, công tác xét tốt nghiệp, cấp phát văn bằng và chứng chỉ.

2. Nhiệm vụ

   - Nghiên cứu và đề xuất phương hướng phát triển mục tiêu đào tạo, cơ cấu ngành nghề, quy mô và phương thức đào tạo cao đẳng, trung cấp của Trường.

   - Nghiên cứu và đề xuất việc phát triển cơ sở vật chất cần thiết phục vụ công tác đào tạo.

  - Phối hợp với các đơn vị xây dựng, điều chỉnh chương trình đào tạo và theo dõi quá trình đào tạo cao đẳng, trung cấp.

  - Xây dựng kế hoạch đào tạo cao đẳng, trung cấp hàng năm, phối hợp các đơn vị đào tạo thành lập thời khóa biểu giảng dạy.

   - Tổ chức tuyển sinh Cao Đẳng, trung cấp, liên thông từ trình độ trung cấp lên cao đẳng và bằng trung cấp thứ hai hệ chính quy, tổ chức học chương trình thứ hai, Tổ chức xem xét bảo lưu kết quả tuyển sinh.

   - Tổ chức việc xem xét và công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập và các khối lượng kiến thức được miễn trừ cho sinh viên.

   - Quản lý kết quả học tập của sinh viên. Phối hợp với các đơn vị trong Trường đánh giá chất lượng đào tạo và thẩm định qui trình đào tạo; đề xuất những thay đổi nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

   - Tổ chức xét tốt nghiệp và thẩm định kết quả xét công nhận tốt nghiệp của các đơn vị quản lý đào tạo, tổ chức việc cấp phát, kiểm tra, xác minh văn bằng tốt nghiệp, bản sao bằng tốt nghiệp, giấy chứng nhận tốt nghiệp, bảng kết quả học tập, chứng chỉ cho sinh viên cao đẳng và trung cấp.

  - Tổ chức các hội nghị, hội thảo cấp Trường có liên quan đến đào tạo cao đẳng và trung cấp.

   - Thẩm định khối lượng giảng dạy hàng năm.

   - Tổ chức công tác biên soạn, xuất bản giáo trình.


NHÂN SỰ

ThS. Đỗ Minh Tuấn

Chức Vụ: Trưởng Phòng

Email: bstuan2010@gmail.com


ThS. Trương Bích Thảo

Chức Vụ: Phó trưởng phòng

Email: tbthaopdt@gmail.com


ThS. Nguyễn Thị Thanh Tuyền

Chức Vụ: Chuyên Viên

Email: longtuyenmcc@gmail.com


ThS. Võ Thị Hiếu

Chức Vụ: Phó trưởng phòng

Email: vthieucmc@gmail.com


CN. Phạm Thị Thanh Thảo

Chức Vụ: Chuyên viên

Email: thanhthaopham5767@yahoo.com.vn


CN. Trần Mỹ Tiên

Chức Vụ: Chuyên viên

Email: tranmytien89@gmail.com


CN. Nguyễn Trường Giang

Chức Vụ: Chuyên viên

Email: ntgiang1122@gmail.com


DS. Nguyễn Phạm Hồng Thanh

Chức Vụ: Giảng viên kiêm nhiệm

Email: hongthanh767@gmail.com


CNCĐ. Dương Anh Tuấn

Chức Vụ: Chuyên viên

Email: duongtuananh16@gmail.com


ThS.Nguyễn Thị Ngọc Trâm

Chức Vụ: Chuyên viên

Email: ngoctramk22@yahoo.com.vn


HỌC PHÍ
TỜ KHAI THÔNG TIN BHXH,BHYT
TẠI SAO CÁC BẠN NÊN CHỌN HỌC

NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG
SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI
Trường Cao Đẳng Y Tế Cần Thơ