Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử của trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ

Thông tin Liên hệ

Nếu có thông tin cần liên hệ với trường, vui lòng liên hệ như sau.

Thông tin Đào tạo

Vui lòng liên hệ với phòng đào tạo qua số điện thoai: 02923.890550.

Thông tin về sinh viên

Vui lòng liên hệ với phòng Công tác HSSV qua số điện thoai: 02923.899213

Thông tin về học phí

Vui lòng liên hệ với phòng tài chánh kế toán qua số điện thoai: 02923.891881.

Địa chỉ trường

340 Nguyễn Văn Cừ, P.An Hòa, Q.Ninh Kiều, Tp.CT.
Số ĐT : 02923.891312
Website: www.cmc.edu.cn

Sứ mệnh

Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao đẳng và trung cấp đạt chuẩn năng lực về chuyên môn, có đạo đức nghề nghiệp, đủ khả năng làm việc trong và ngoài nước. Cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, đáp ứng nhu cầu của xã hội.

Tầm nhìn

Ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao uy tín và thương hiệu của Trường trong cả nước. Phát triển các trung tâm đào tạo; mở rộng các ngành học theo nhu cầu của xã hội; tham gia liên kết đào tạo với các trường trong nước và quốc tế.

Giá trị cốt lõi

Đổi mới - Chất lượng

Hội nhập - Phát triển

© 2022 Cao đẳng Y tế Cần Thơ