Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử của trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ

Tin tức Hoạt động

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

   Chiều ngày 03/3/2023, Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Tâm - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan Dân Chính Đảng thành phố Cần Thơ; đồng chí Văn Minh Thái - Phó Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối cơ quan Dân Chính Đảng thành phố Cần Thơ; về phía Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường, cùng toàn thể đảng viên các chi bộ trực thuộc, đại diện Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên.

   Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Thông - Bí thư Đảng ủy Trường cho biết, năm 2022, các cấp ủy đảng thuộc Đảng ủy Trường đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, Đảng ủy Khối cơ quan Dân Chính Đảng thành phố Cần Thơ để lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng thuộc Trường thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Nhằm đánh giá kết quả đã đạt được, những hạn chế còn tồn tại trong năm 2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, đồng chí đề nghị các đại biểu nâng cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp ý kiến thẳng thắn vào dự thảo các báo cáo, chỉ rõ những hạn chế, nguyên nhân và biện pháp khắc phục, đặc biệt là tập trung vào các nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong năm 2023.

   Tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Thị Kiều Oanh đã trình bày tóm tắt Dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp trong năm 2023. Trong năm 2022 được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, sự quan tâm lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy Khối cơ quan Dân Chính Đảng, sự hỗ trợ của các sở, ngành chức năng trong thành phố, Đảng ủy Trường và các chi bộ trực thuộc đã phối hợp với lãnh đạo các đơn vị Khoa, phòng, trung tâm của Trường thực hiện các nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng đạt kết quả tốt. Tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng ổn định, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các cấp ủy đảng, người đứng đầu các đơn vị, tổ chức trong toàn Đảng bộ luôn quan tâm đời sống vật chất, tinh thần, điều kiện làm việc của cán bộ, đảng viên và quần chúng. Việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khoá XII và khóa XIII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Trường.

   Tại Hội nghị, các đại biểu đã thống nhất cao với dự thảo báo cáo và các tham luận làm nổi bật những nhiệm vụ các tổ chức Đảng đã thực hiện trong năm 2022 và đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ trong năm 2023.

   Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Tâm - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan Dân Chính Đảng thành phố Cần Thơ ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của toàn Đảng bộ, đặc biệt là vai trò của Ban Thường vụ Đảng ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ thực hiện tốt các nhiệm vụ góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Trường. Đồng thời nhấn mạnh, Đảng ủy cần tiếp tục thực hiện tốt các nguyên tắc sinh hoạt Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề; thực hiện nghiêm nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong sinh Đảng với tinh thần cầu thị, xây dựng giúp đỡ nhau cùng tiến bộ; quan tâm, thực hiện tốt nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, đoàn kết, thống nhất trong Đảng, đề cao vai trò của người đứng đầu; tiếp tục quan tâm đến đời sống tinh thần của cán bộ, đảng viên; tiếp tục lãnh đạo, định hướng hoạt động nhằm phát huy tốt vai trò của các tổ chức Đoàn thể trong trong cơ quan.

   Thay mặt Đảng bộ nhà trường, Đồng chí Nguyễn Quang Thông - Bí thư Đảng ủy cảm ơn và xin tiếp thu những ý kiến đánh giá, góp ý của đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối cơ quan Dân Chính Đảng thành phố Cần Thơ và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo trong thời gian tới để Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ ngày càng phát triển, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

   Tổng kết, Hội nghị đã công bố các quyết định và trao tặng giấy khen của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường cho 01 tập thể và 16 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022./.

Tin, bài: Thúy Hằng

 

Sứ mệnh

Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao đẳng và trung cấp đạt chuẩn năng lực về chuyên môn, có đạo đức nghề nghiệp, đủ khả năng làm việc trong và ngoài nước. Cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, đáp ứng nhu cầu của xã hội.

Tầm nhìn

Ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao uy tín và thương hiệu của Trường trong cả nước. Phát triển các trung tâm đào tạo; mở rộng các ngành học theo nhu cầu của xã hội; tham gia liên kết đào tạo với các trường trong nước và quốc tế.

Giá trị cốt lõi

Đổi mới - Chất lượng

Hội nhập - Phát triển

© 2022 Cao đẳng Y tế Cần Thơ