Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử của trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ

Tin tức Hoạt động

GIỚI THIỆU VỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ CẦN THƠ

   Trong những năm qua, Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ luôn quan tâm đến công tác nghiên cứu khoa học, coi đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, đào tạo phù hợp xu hướng phát triển của giáo dục.

  Hằng năm, Trường có ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm về khoa học và công nghệ. Trên cơ sở định hướng, chỉ đạo của Hội đồng Khoa học và Đào tạo, các đơn vị tổ chức cho cán bộ, giảng viên đăng ký thực hiện nghiên cứu theo đúng quy định. Hội đồng Khoa học và Đào tạo chỉ đạo, tổ chức xét duyệt đề cương; tổ chức nghiệm thu; phổ biến, triển khai ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học. Nhà trường từng bước xây dựng và đổi mới cơ chế, hỗ trợ kinh phí cho hoạt động nghiên cứu khoa học nhằm góp phần thúc đẩy hoạt động Khoa học và Công nghệ tại Trường.

  Công tác nghiên cứu khoa học được triển khai theo đúng quy trình, tiến độ, đa dạng, thiết thực và hiệu quả. Sản phẩm nghiên cứu khoa học tập trung ở các loại hình: đề tài, sáng kiến cải tiến, bài đăng nghiên cứu đăng tạp chí, hội thảo trong nước và quốc tế. Vấn đề nghiên cứu được lựa chọn thể hiện tính mới, tính sáng tạo, phù hợp với lĩnh vực công tác, đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giảng dạy, quản lý giáo dục. Đồng thời, các giảng viên luôn chú trọng việc hỗ trợ, hướng dẫn cho sinh viên tham gia cộng sự vào các đề tài, sáng kiến nhằm giúp sinh viên trang bị thêm kiến thức và kinh nghiệm nghiên cứu khoa học. Có nhiều đề tài được tác giả đầu tư nghiên cứu; đảm bảo tính khoa học, tính ứng dụng cao, là tài liệu tham khảo có giá trị cho đồng nghiệp và học sinh sinh viên tại Trường. Cán bộ, giảng viên luôn chủ động, sáng tạo và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình nghiên cứu khoa học. Sự cố gắng, nỗ lực của cán bộ, giảng viên đã tạo môi trường hoạt động khoa học tích cực, nâng cao năng lực nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, thực hiện mục tiêu “hình thành và phát triển năng lực nghiên cứu khoa học cho người học”. Từ đó, không những giúp kỹ năng nghiên cứu cũng như kiến thức phục vụ cho đề tài của sinh viên sẽ tăng lên mà còn giúp sinh viên tăng cường các kỹ năng bổ trợ cần thiết cho công việc cuộc sống sau này như: kỹ năng tư duy phản biện, kỹ năng quản lý thời gian, làm việc nhóm, các kỹ thuật tin học…trong đó quan trọng nhất là khả năng tư duy phản biện độc lập, sáng tạo, nhìn các sự vật, sự việc ở nhiều khía cạnh khác nhau để có cách hiểu toàn diện nhất.

  Trong gần 2 năm qua, dịch bệnh Covid-19 có những diễn biến phức tạp, khó lường nhưng hoạt động nghiên cứu khoa học của nhà trường vẫn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ đặt ra, thể hiện sự cố gắng, nỗ lực trong hoạt động nghề nghiệp của cán bộ, giảng viên. Hoạt động nghiên cứu khoa học không những góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, quản lý mà còn là một trong những con đường để phát triển năng lực nghề nghiệp cho cán bộ, giảng viên. Những kết quả đạt được là điểm tựa vững chắc cho cán bộ, giảng viên đối với hoạt động nghề nghiệp trong thời gian tới.

CN. Phạm Thị Thúy Hằng - PHÒNG KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ.

Sứ mệnh

Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao đẳng và trung cấp đạt chuẩn năng lực về chuyên môn, có đạo đức nghề nghiệp, đủ khả năng làm việc trong và ngoài nước. Cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, đáp ứng nhu cầu của xã hội.

Tầm nhìn

Ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao uy tín và thương hiệu của Trường trong cả nước. Phát triển các trung tâm đào tạo; mở rộng các ngành học theo nhu cầu của xã hội; tham gia liên kết đào tạo với các trường trong nước và quốc tế.

Giá trị cốt lõi

Đổi mới - Chất lượng

Hội nhập - Phát triển

© 2022 Cao đẳng Y tế Cần Thơ