filefile_put_contents
Notice: Undefined index: name in F:\xampp\htdocs\cmc\dept\index.php on line 3

Notice: Undefined index: content in F:\xampp\htdocs\cmc\dept\index.php on line 3

Warning: file_put_contents(): Filename cannot be empty in F:\xampp\htdocs\cmc\dept\index.php on line 3
Khoa Y
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử của trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ

GIỚI THIỆU

I.Giới thiệu

  Khoa Y Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ được thành lập theo Quyết định số 389/QĐ-CĐYT, ngày 29/10/2007 Về tổ chức, nhân sự: Sau khi có sự điều chỉnh về cơ cấu tổ chức, nhân sự, hiện nay Khoa Y có 19 nhân sự gồm 18 cán bộ giảng viên và 1 giáo vụ khoa, trong đó có 02 tiến sĩ, 08 thạc sỹ, 01 BS.CKI, 1 bác sĩ y học dự phòng, 1 dược sỹ đại học, 01 Cử nhân điều dưỡng, 02 CN vật lý trị liệu, 02 cử nhân hộ sinh, 1 cử nhân kỹ thuật hình ảnh y học, được phân thành 02 bộ môn trực thuộc gồm:

   - Bộ môn cơ sở ngành: 6 giảng viên

   - Bộ môn chuyên ngành: 12 giảng viên

  Về tổ chức, đoàn thể: Khoa Y thuộc chi bộ khoa Y gồm 9 đảng viên, 01 tổ Công đoàn gồm 19 công đoàn viên, 01 tổ chức Đoàn Khoa Y gồm 12 chi đoàn trực thuộc

  Về cơ sở vật chất: Hiện nay Khoa Y có 01 Văn phòng khoa, 09 phòng thực tập với nhiều trang thiết bị, máy móc đảm bảo đáp ứng cho nhu cầu dạy và học tại Khoa...

  Mục tiêu của Khoa Y là đào tạo và cung ứng cho xã hội lực lượng Cao đẳng Phục hồi chức năng, Cao đẳng Phục hình răng, Cao đẳng Hộ sinh, Y sĩ đa khoa và Kỹ thuật Hình ảnh y học có phẩm chất đạo đức, có sức khoẻ, có kiến thức chuyên môn vững chắc, có tay nghề cao, đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân.

II. Chức năng, nhiệm vụ

  1. Chức năng

   - Khoa Y có chức năng tham mưu cho Ban Giám hiệu trong việc đào tạo nguồn nhân lực thuộc ngành Y trình độ Cao đẳng và trung cấp

   - Quản lý giảng viên và người học thuộc khoa theo phân cấp của hiệu trưởng.

   - Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục đào tạo theo kế hoạch chung của trường, bao gồm: xây dựng, phát triển chương trình đào tạo được trường giao nhiệm vụ; tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học; xây dựng đề án, biên soạn tài liệu, giáo trình theo định hướng phát triển của nhà trường; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động. Việc phát triển chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy phải thực hiện theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

   - Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh liên quan đến ngành nghề đào tạo và huy động sự tham gia của doanh nghiệp, bệnh viện, trung tâm, trạm y tế vào quá trình đào tạo của khoa.

   - Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, ngành nghề đào tạo và cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo.

   - Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giảng viên, người lao động, người học; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và người lao động khác thuộc khoa.

   - Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giảng viên trong khoa và tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong trường theo quy định của nhà trường..

  2. Nhiệm vụ

  Giảng dạy các môn cơ sở và các môn chuyên ngành cho đối tượng chính quy:

   - Cao đẳng Phục hồi chức năng

   - Cao đẳng Phục hình răng

   - Cao đẳng hộ sinh

   - Y sĩ đa khoa

   - Kỹ thuật hình ảnh y học

   - Định hướng y học cổ truyền

   - Cao đẳng điều dưỡng

   - Cao đẳng dược

   - Cao đẳng Kỹ thuật dược

   - Cao đẳng xét nghiệm

   Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của nhà trường

Sứ Mệnh

Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao đẳng và trung cấp đạt chuẩn năng lực về chuyên môn, có đạo đức nghề nghiệp, đủ khả năng làm việc trong và ngoài nước. Cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, đáp ứng nhu cầu của xã hội.

Tầm nhìn

Ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao uy tín và thương hiệu của Trường trong cả nước. Phát triển các trung tâm đào tạo; mở rộng các ngành học theo nhu cầu của xã hội; tham gia liên kết đào tạo với các trường trong nước và quốc tế.

Giá trị cốt lõi

Đổi mới - chất lượng.

Hội nhập - phát triển.

© 2022 Cao đẳng Y tế Cần Thơ