filefile_put_contents
Notice: Undefined index: name in F:\xampp\htdocs\cmc\dept\index.php on line 3

Notice: Undefined index: content in F:\xampp\htdocs\cmc\dept\index.php on line 3

Warning: file_put_contents(): Filename cannot be empty in F:\xampp\htdocs\cmc\dept\index.php on line 3
Phòng Kiểm định & Bảo đảm chất lượng
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử của trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ

GIỚI THIỆU

1. Vị trí và chức năng

      Phòng Kiểm định và Bảo đảm chất lượng là một bộ phận của Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ có chức năng tham mưu và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về công tác kiểm định, bảo đảm chất lượng giáo dục và công tác khảo thí của Nhà trường theo các quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, và thực hiện một số nhiệm vụ khác..

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

2.1. Kiểm định, đảm bảo chất lượng

 •      Tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng và thực hiện kế hoach dài hạn, kế hoạch hằng năm về nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp;
 •      Triển khai thực hiện đường lối, chính sách, các văn bản pháp quy về công tác kiểm định chất lượng của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
 •      Phối hợp các Khoa/Phòng liên quan nghiên cứu và xây dựng hệ thống công cụ đánh giá việc giảng dạy của giảng viên, việc học tập của học sinh, sinh viên; Chủ trì, phối hợp với các Khoa/Phòng tổ chức tự đánh giá chương trình tạo các ngành trọng điểm theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
 •      Tổ chức tự đánh giá theo các tiêu chí, tiêu chuẩn về kiểm định chất lượng trường cao đẳng và tham gia đánh giá ngoài theo quy định Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội;
 •     Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện chiến lược và kế hoạch đảm bảo chất lượng của các đơn vị thuộc Trường; theo dõi việc thực hiện các biện pháp cải tiến chất lượng và việc duy trì - phát triển các điều kiện bảo đảm chất lượng; xây dựng và phát triển nếp văn hóa chất lượng giáo dục đào tạo trong toàn bộ các hoạt động;
 •     Tổ chức tập huấn cho cán bộ và giảng viên trong trường về hoạt động kiểm định chất lượng; Hướng dẫn, kiểm tra thực hiện công tác kiểm định chất lượng tại các Khoa, Phòng... thuộc trường;
 •     Tham gia tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác kiểm định chất lượng

2.2. Khảo thí

 •     Tham mưu xây dựng các quy chế, quy định và các văn bản hướng dẫn công tác khảo thí theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:
 •     Tham mưu xây dựng kế hoạch về công tác khảo thí của Trường theo năm học;
 •     Tham mưu cho Ban Giám Hiệu tổ chức các kỳ thi theo đúng các quy chế và quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
 •     Phối hợp với các khoa xây dựng, quản lý và phát triển ngân hàng câu hỏi lượng giá, đề thi các hệ đào tạo trong trường:
 •     Phối hợp với phòng Đào tạo đổi mới công tác khảo thí; xét điều kiện dự thi, điều kiện tốt nghiệp cho sinh viên, học sinh theo đúng quy chế;
 •     Tổ chức chấm thi và lưu trữ, phân tích xử lý kết quả thi;
 •     Chủ trì thẩm định tính chính xác của việc chấm bài thi, tổ chức thẩm định ngẫu nhiên kết quả chấm bài thi của cán bộ chấm thi; tổ chức chấm thi phúc khảo cho các bài thi khi học sinh, sinh viên có đơn đề nghị;
 •     Đề xuất với Hiệu trưởng các biện pháp để thực hiện nghiêm túc các quy chế của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về công tác khảo thí;
 •     Xây dựng chiến lược đổi công tác khảo thí góp phần nâng cao chất lượng giáo dục;,

2.3. Công tác khác

 •     Giúp Ban Giám hiệu lưu trữ, bảo quản phôi bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng;
 •     Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, cơ sở vật chất và các phương tiện thiết bị được nhà trường giao;
 •     Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan do Hiệu trưởng phân công./.

Sứ Mệnh

Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao đẳng và trung cấp đạt chuẩn năng lực về chuyên môn, có đạo đức nghề nghiệp, đủ khả năng làm việc trong và ngoài nước. Cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, đáp ứng nhu cầu của xã hội.

Tầm nhìn

Ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao uy tín và thương hiệu của Trường trong cả nước. Phát triển các trung tâm đào tạo; mở rộng các ngành học theo nhu cầu của xã hội; tham gia liên kết đào tạo với các trường trong nước và quốc tế.

Giá trị cốt lõi

Đổi mới - chất lượng.

Hội nhập - phát triển.

© 2022 Cao đẳng Y tế Cần Thơ