filefile_put_contents
Notice: Undefined index: name in F:\xampp\htdocs\cmc\dept\index.php on line 3

Notice: Undefined index: content in F:\xampp\htdocs\cmc\dept\index.php on line 3

Warning: file_put_contents(): Filename cannot be empty in F:\xampp\htdocs\cmc\dept\index.php on line 3
Phòng Hành chính - Quản trị
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử của trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ

GIỚI THIỆU

  I. Vị trí và chức năng

  Phòng Hành chính - Quản trị là một bộ phận của Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ có chức năng tham mưu và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về công tác hành chính theo quy định hiện hành; thực hiện công tác hậu cần; công tác an ninh trật tự trường học và một số công tác khác.

  II. Nhiệm vụ và quyền hạn

  Quản lý, lưu trữ các văn bản đến và đi của Trường gồm: Tiếp nhận, phân loại các công văn, thư tín, điện báo, fax, thư điện tử... từ các nơi gửi đến; chuyển đến các đơn vị và cá nhân có liên quan để xử lý giải quyết; kiểm tra và chịu trách nhiệm về thể thức, kỹ thuật trình bày, thủ tục ban hành văn bản;

  Cấp các loại giấy tờ theo phân cấp của Hiệu trưởng, quản lý con dấu Nhà trường. Sắp xếp lịch làm việc cho Ban Giám Hiệu; ghi chép các cuộc họp của Ban Giám Hiệu và biên bản các cuộc họp cấp Trường theo phân công. Cấp và sao các loại văn bản theo quy định của pháp luật cho giảng viên, cán bộ, nhân viên của nhà trường;

  Thực hiện các công việc hiếu, hỷ đối với các cơ quan, cá nhân trong và ngoài Trường;

  Thực hiện công tác lễ tân, đón tiếp và phục vụ khách đến thăm và làm việc tại Trường, các hội nghị, hội thảo các cuộc họp của Trường và các công tác khác liên quan khi có yêu cầu của lãnh đạo;

  Xây dựng kế hoạch phát triển ngắn hạn, dài hạn về cơ sở vật chất để đáp ứng với nhu cầu phát triển của Nhà trường. Thực hiện các thủ tục, quy trình lập các dự án đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị (xây dựng, đổi mới phát triển đào tạo…) cho Nhà trường;

  Xây dựng kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu đối với các gói thầu do Trường làm chủ đầu tư. Theo dõi tình hình triển khai thực hiện các dự án, tổ chức công tác đấu thầu. Phối hợp với phòng Tài chính - Kế toán xây dựng dự toán các dự án đầu tư cơ sở vật chất; sửa chữa, xây dựng, mua sắm thiết bị, vật tư từng năm và định hướng giai đoạn trong 5 năm, 10 năm tới;

  Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc mua sắm sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật hàng năm, ngắn hạn, dài hạn. Thường trực các hội đồng về đấu thầu xây dựng và mua sắm trang thiết bị;

  Quản lý, sử dụng hệ thống nhà và cơ sở vật chất của Trường: đất đai, tường rào, hệ thống giao thông, điện, cấp thoát nước, các giảng đường, phòng học, phòng làm việc. Chủ động kiểm tra, phát hiện và sửa chữa kịp thời hệ thống chiếu sáng, điện, nước và mọi cơ sở vật chất bị hư hỏng. Xây dựng quy chế kiểm tra, thực hiện quy định sử dụng tài sản, thiết bị của cán bộ, công chức và học sinh, sinh viên. Lập nội quy và hướng dẫn sử dụng, bảo quản thiết bị, vật tư, máy móc. Thường xuyên đánh giá chất lượng, giá trị sử dụng các trang thiết bị để có kế hoạch mua sắm và tận dụng hết khả năng công suất các loại trang thiết bị, máy móc, chống hư hỏng, mất mát, lãng phí;

  Kiểm tra việc sử dụng tải sản, thiết bị điện, nước của các đơn vị, cá nhân trong Trường;

  Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện việc duy tu bảo dưỡng, sửa chữa thay thế nhà xưởng, trang thiết bị theo định kỳ. Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nhằm khai thác công suất sử dụng phòng học, thiết bị, nhà xưởng, các biện pháp tiết kiệm năng lượng, chi phí;

  Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất cho các hoạt động chung của các khoa và nhà trường. Chịu trách nhiệm về việc khánh tiết, trang trí, âm thanh, ánh sáng, phục vụ và bảo đảm mọi điều kiện khác cho các ngày lễ và các hội nghị cấp Trường do Đảng uỷ, Ban Giám hiệu và các đoàn thể tổ chức. Thực hiện các công việc phục vụ giảng dạy (bao gồm: đóng, mở cửa các phòng học lý thuyết, các hội trường, bố trí các thiết bị phục vụ giảng dạy như âm thanh, ánh sáng, điện, nước, chuông báo giờ học, nước uống cho cán bộ, giáo viên);

  Quản lý và sắp xếp phòng học theo thời khoá biểu và kế hoạch dạy học của trường;

  Quản lý kho và cấp phát vật tư, thiết bị, văn phòng phẩm, nguyên vật liệu phục vụ công tác dạy và học thực hành;

  Quản lý xe ô tô và người lái, điều xe ô tô phục vụ hoạt động của Trường theo quy định; phối hợp với phòng Tài chính - Kế toán theo dõi, định mức nhiên liệu, duy tu bảo dưỡng xe ô tô của Trường;

  Tổ chức thực hiện các hoạt động về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, phòng chống bão lụt;

  Quản lý môi trường và vệ sinh toàn bộ khu học tập và làm việc, đảm bảo cho nhà trường xanh - sạch - đẹp; Nghiên cứu, đề xuất trồng cây xanh trong các khuôn viên của trường, chăm sóc bảo dưỡng cây xanh;

  Thực hiện công tác bảo vệ toàn trường, an ninh trật tự trường học, an toàn tài sản trong Trường;

  Quản lý và khai thác các hoạt động dịch vụ của Trường;

  Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, cơ sở vật chất và các phương tiện thiết bị được nhà trường giao;

  Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan do Hiệu trưởng phân công./.

Sứ Mệnh

Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao đẳng và trung cấp đạt chuẩn năng lực về chuyên môn, có đạo đức nghề nghiệp, đủ khả năng làm việc trong và ngoài nước. Cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, đáp ứng nhu cầu của xã hội.

Tầm nhìn

Ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao uy tín và thương hiệu của Trường trong cả nước. Phát triển các trung tâm đào tạo; mở rộng các ngành học theo nhu cầu của xã hội; tham gia liên kết đào tạo với các trường trong nước và quốc tế.

Giá trị cốt lõi

Đổi mới - chất lượng.

Hội nhập - phát triển.

© 2022 Cao đẳng Y tế Cần Thơ