Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử của trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ

GIỚI THIỆU

 I. Giới thiệu:

 Phòng Quan hệ Hợp tác và Nghiên cứu phát triển (P. QHHT&NCPT) là đơn vị trực thuộc Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ, được thành lập theo Quyết định số 344/QĐ-CĐYT của Hiệu trưởng ngày 29/9/2016, trên cơ sở tách phòng Khoa học công nghệ và Quan hệ quốc tế.

Hiện tại phòng có 03 cán bộ viên chức, danh sách gồm có:

 1. Cô Diệp Thị Thu Thủy - Phó Trưởng phòng

 2. Võ Thị Ngọc Hạnh - Chuyên viên

 3. Cô Lê Thị Kim Phụng - Giảng viên

 II. Chức năng và nhiệm vụ:

 Phòng QHHT - NCPT có chức năng lập kế hoạch tham mưu cho Hiệu trưởng thực hiện có hiệu quả lĩnh vực hợp tác và nghiên cứu thị trường với các tổ chức quốc tế, cơ sở đào tạo, sử dụng lao động trong và ngoài nước;

Phòng QHHT - NCPT có một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

  - Đề xuất, và trình Hiệu trưởng phê duyệt các chương trình hợp tác quốc tế, thủ tục xin phép đoàn ra, đoàn vào;

  - Xây dựng kế hoạch tổ chức các hội nghị, hội thảo;

  - Xây dựng các quy trình phục vụ cho các hoạt động của phòng;

  - Thực hiện báo cáo định kỳ về hợp tác quốc tế, và tiến độ thực hiện của dự án;

  - Nghiên cứu, khảo sát nhu cầu của HSSV trước, trong khi học và sau khi ra trường. Phản ảnh kịp thời nội dung đào tạo theo nhu cầu của xã hội cho lãnh đạo nhà trường;

  - Khảo sát mức độ hài lòng của nhà tuyển dụng nhằm chuẩn bị tốt cho HSSV về kiến thức chuyên môn và kỹ năng cần thiết sau khi tốt nghiệp.

Sứ Mệnh

Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao đẳng và trung cấp đạt chuẩn năng lực về chuyên môn, có đạo đức nghề nghiệp, đủ khả năng làm việc trong và ngoài nước. Cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, đáp ứng nhu cầu của xã hội.

Tầm nhìn

Ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao uy tín và thương hiệu của Trường trong cả nước. Phát triển các trung tâm đào tạo; mở rộng các ngành học theo nhu cầu của xã hội; tham gia liên kết đào tạo với các trường trong nước và quốc tế.

Giá trị cốt lõi

Đổi mới - chất lượng.

Hội nhập - phát triển.

© 2022 Cao đẳng Y tế Cần Thơ