filefile_put_contents
Notice: Undefined index: name in F:\xampp\htdocs\cmc\dept\index.php on line 3

Notice: Undefined index: content in F:\xampp\htdocs\cmc\dept\index.php on line 3

Warning: file_put_contents(): Filename cannot be empty in F:\xampp\htdocs\cmc\dept\index.php on line 3
Khoa Khoa học cơ bản
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử của trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ

GIỚI THIỆU NHÂN SỰ

Các CBCNV trực thuộc Khoa Khoa học cơ bản

ThS. Kiều Thị Diễm Trang

Trưởng Khoa Khoa Học Cơ Bản

Email: ktdtrang@gmail.com

ThS. Nguyễn Thị Huế

Phó Khoa

Email: nguyenthihue.nguyen68@gmail.com

ThS. Lý Hồng Vân

Phó Giám Đốc TT Ngoại Ngữ - Tin Học

Email: ly.hongvan.24@gmail.com

ThS. Huỳnh Văn Tư

Trưởng bộ môn

Email: hvtu32@gmail.com

ThS. Nguyễn Trọng Nghĩa

Trưởng Bộ Môn Ngoại Ngữ

Email: trongnghiacmc@gmail.com

ThS. Nguyễn Thanh Bình

Trưởng Bộ Môn GDTC-GDQP

Email: thanhbinhcmc85@yahoo.com.vn

ThS. Tạ Văn Giáp

Giảng viên

Email: giapcmc@gmail.com

CN.Phí Thị Hằng Nga

Giảng Viên

Email: hangnga.cmc@gmail.com

ThS. Hà Vũ Minh Trang

Giảng Viên

Email: hvmtrang85@gmail.com

CN.Phạm Quế Lan

Giảng viên

Email: quelan22@gmail.com

ThS.Ngô Bích Ngọc

Giảng viên

Email: ngobichngoc1985@gmail.com

ThS.Nguyễn Hoàng Anh

Giảng viên

Email: hoanganh.nguyenvl@gmail.com

CN.Lưu Nguyễn Thanh Loan

Giảng Viên

Email: thanhloancmcn@gmail.com

ThS. Trần Nguyễn Thanh Mai

Giảng Viên

Email: maica8485@gmail.com

ThS. Hà Thị Bích Ngân

Giảng Viên

Email: carolineha2107@gmail.com

ThS. Huỳnh Ngọc Tân

Giảng viên

Email: huynhtan1234@gmail.com

Sứ Mệnh

Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao đẳng và trung cấp đạt chuẩn năng lực về chuyên môn, có đạo đức nghề nghiệp, đủ khả năng làm việc trong và ngoài nước. Cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, đáp ứng nhu cầu của xã hội.

Tầm nhìn

Ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao uy tín và thương hiệu của Trường trong cả nước. Phát triển các trung tâm đào tạo; mở rộng các ngành học theo nhu cầu của xã hội; tham gia liên kết đào tạo với các trường trong nước và quốc tế.

Giá trị cốt lõi

Đổi mới - chất lượng.

Hội nhập - phát triển.

© 2022 Cao đẳng Y tế Cần Thơ