filefile_put_contents
Notice: Undefined index: name in F:\xampp\htdocs\cmc\dept\index.php on line 3

Notice: Undefined index: content in F:\xampp\htdocs\cmc\dept\index.php on line 3

Warning: file_put_contents(): Filename cannot be empty in F:\xampp\htdocs\cmc\dept\index.php on line 3
Phòng Hành chính - Quản trị
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử của trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ

GIỚI THIỆU NHÂN SỰ

Các CBCNV trực thuộc Phòng Hành chính - Quản trị

ThS.Đào Thị Xuân Hà

Trưởng phòng

Email:

ThS.Nguyễn Thị Kim Hạng

Chuyên viên

Email:

Dương Khuê

Chuyên viên

Email:

Nguyễn Minh Hiếu

Chuyên viên

Email:

Đoàn Thị Thu Vân

Văn thư

Email:

Nguyễn Văn Uẩn

Tài xế

Email:

Nguyễn Tấn Vững

Tổ kỹ thuật

Email:

Kha Văn Thơ

Tổ kỹ thuật

Email:

Nguyễn Hậu Giang

Tổ kỹ thuật

Email:

Nguyễn Anh Tuấn

Tổ kỹ thuật

Email:

Nguyễn Thanh Liêm

Tổ kỹ thuật

Email:

Lê Thị Đẹp

Nhân viên

Email:

Trần Thị Hoa

Nhân viên

Email:

Trương Bích Ngọc

Nhân viên

Email:

Sứ Mệnh

Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao đẳng và trung cấp đạt chuẩn năng lực về chuyên môn, có đạo đức nghề nghiệp, đủ khả năng làm việc trong và ngoài nước. Cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, đáp ứng nhu cầu của xã hội.

Tầm nhìn

Ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao uy tín và thương hiệu của Trường trong cả nước. Phát triển các trung tâm đào tạo; mở rộng các ngành học theo nhu cầu của xã hội; tham gia liên kết đào tạo với các trường trong nước và quốc tế.

Giá trị cốt lõi

Đổi mới - chất lượng.

Hội nhập - phát triển.

© 2022 Cao đẳng Y tế Cần Thơ