Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử của trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ

GIỚI THIỆU NHÂN SỰ

Các CBCNV trực thuộc Phòng Tổ chức cán bộ

CN. Trần Thị Kim Em

Chuyên Viên

Email: phongtochuccanbocmc@gmail.com

CN. Trần Đình Minh

Chuyên Viên

Email: dinhminhtc@yahoo.com

CN.Nguyễn Thị Kim Phụng

Chuyên viên

Email: kimphung7032574@gmail.com

ThS. Tạ Thanh Hồng

Trưởng khoa

Email: tathanhhong05052020@gmail.com

Sứ Mệnh

Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao đẳng và trung cấp đạt chuẩn năng lực về chuyên môn, có đạo đức nghề nghiệp, đủ khả năng làm việc trong và ngoài nước. Cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, đáp ứng nhu cầu của xã hội.

Tầm nhìn

Ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao uy tín và thương hiệu của Trường trong cả nước. Phát triển các trung tâm đào tạo; mở rộng các ngành học theo nhu cầu của xã hội; tham gia liên kết đào tạo với các trường trong nước và quốc tế.

Giá trị cốt lõi

Đổi mới - chất lượng.

Hội nhập - phát triển.

© 2022 Cao đẳng Y tế Cần Thơ