Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử của trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ

Tin tức Hoạt động

Thông báo thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 tại Trường

[Cập nhật ngày 16/6/2021]

  Căn cứ Công văn số 2186/UBND-KGVXngày 15 tháng 6 năm 2021 của Uy ban nhân dân thành phố cần Thơ về việc khấn trương thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covỉd-19 trong tĩnh hình mới

  Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh lân cận; để chủ động phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe của viên chức, người lao động và HSSV, đồng thời an toàn trong công tác dạy và học của Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ.

  Thực hiện theo sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ về việc khẩn trương thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 tại Trường như sau:

   1.Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ (không tụ tập từ 10 ngưòi trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu từ lm đến 2m giữa người với người tại các điểm công cộng); thực hiện nghiêm yêu cầu 5K, đặc biệt là đeo khẩu trang, khai báo y tế.

   2.Viên chức, người lao động và HSSV cần nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh cá nhân, tự bảo vệ bản thân và bảo vệ cộng đồng để phòng, chống dịch Covid-19.

   3.Đối với việc dạy và học chuyển sang hình thức trực tuyến đến khi có thông báo mới của phòng Đào tạo.

   4.Tất cả viên chức, người lao động chỉ được phép rời khỏi thành phố trong trường hợp thật sự cần thiết và được sự chấp thuận của Hiệu trưởng. Trong trường họp đặc biệt, được sự chấp thuận của Hiệu trưởng thì viên chức và người lao động được rời khỏi thành phố nhưng phải đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch theo đúng quy định.

   Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ đề nghị viên chức, người lao động và học sinh sinh viên toàn trường nghiêm túc thực hiện nội dung của thông báo này ./.

Ban Giám Hiệu

Sứ mệnh

Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao đẳng và trung cấp đạt chuẩn năng lực về chuyên môn, có đạo đức nghề nghiệp, đủ khả năng làm việc trong và ngoài nước. Cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, đáp ứng nhu cầu của xã hội.

Tầm nhìn

Ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao uy tín và thương hiệu của Trường trong cả nước. Phát triển các trung tâm đào tạo; mở rộng các ngành học theo nhu cầu của xã hội; tham gia liên kết đào tạo với các trường trong nước và quốc tế.

Giá trị cốt lõi

Đổi mới - Chất lượng

Hội nhập - Phát triển

© 2022 Cao đẳng Y tế Cần Thơ